80/20 Qoidasi (Pareto Prinsipi)

13 January, 2024

80/20 Qoidasi (Pareto Prinsipi)


Oddiy prinsip:

80% natija 20% harakat bilan erishiladi.  

Ishni boshlab olish qiyin. Ammo boshlashdan ham uni yakunlash qiyinroq. 

Yaponlarda qiziq maqol bor: 

Ishni 95% yakunlagan bo'lsang, demak uni endi yarmiga kelibsan:

  • Shaxsiy blogim 80% tayyor
  • Dasturchi hikoyasi 80% tayyor
  • 42.uz express kursi 80% tayyor
  • Faang tayyorgarligim 80% tayyor
  • Universitetdagi tezisim 80% tayyor

Ular 100% tayyor bo'lishini kutganimda, 5x vaqt sarflagan yoki ulardan faqat bittasini qilgan bo'lardim.

Hozir ham maqolani tugallashim ko'proq vaqt olyapti. 80% holatida chop qilib qo'ya qolaman. Agar nima demoqchiligimni 80% tushungan bo'lsangiz, shuni o'zi kifoya.