20/80 Qoidasi (Pareto Prinsipi)

14 January, 2024

20/80 Qoidasi (Pareto Prinsipi)


Qolgan 20% natija 80% harakat bilan keladi.

 (=4 marta ko'proq mehnat bilan)

Ko'pchilik shu 20% uchun kurashadi. Yutish siri ham shunda – ozgina yaxshiroq bo'lish (marginally better).

Yaxshiroq dasturchi bo'lish uchun quyidagilar bilan qancha shug'ullansangiz shuncha kam:

  • Mantiqiy fikrlash
  • Effektiv muloqot qilish
  • Yaratuvchanlik ko'nikmasi

Qolgan 20% o'sish uchun 4 karra ko'proq mehnat qilishga arziydi. Sohada o'rtacha bo'lish foydasiz bo'lib qoldi.

Global iqtisodiyot eng yaxshilarni ko'taradi – 1% yaxshiroq yechimni 100 karra ko'proq mukofotlaydi. 

Davr shunaqa – mahallani programmisti degan narsa yo'q endi (4 marta qattiqroq ishlang).