Teskari Qonun

23 May, 2023

Teskari Qonun


  • O’rgatsangiz, bilimingiz ko’payadi;
  • Ehson qilsangiz, mulkingiz ko’payadi;
  • Harakat qilsangiz, kuchingiz ko’payadi;

Xullas, ko’proq bering - ko’proq olasiz.